Menu

Image of Moefiainu Feagai Fenunuivao Daisy Lavea-Timo

Moefiainu Feagai Fenunuivao Daisy Lavea-Timo

Moefiainu Feagai Fenunuivao Daisy Lavea-Timo

Malo lava le soifua ma le lagi e mama. Fa’afetai tele lava mo le avanoa ua tu’uina mai e fai ai se tala pu’upu’u aua lenei galuega o le a’oa’oina o tû ma aga fa’apasifika. O lo’u igoa o Moefiainu Feagai Fenunuivao Daisy Lavea- Timo, ma e ou te sau mai ile alalafaga o Vailu’utai, Saipipi, Samatau ma Lepa. Daisy Lavea-Timo is passionate about speaking, facilitating, stakeholder engagement, coaching cultural confidence, women’s empowerment and youth development

She has almost 2 decades of teaching, mentoring and people-weaving experience across multiple worlds: education, youth work, government, businesses, NGO’s community development and the Arts. A former associate Pacific Dean/ Teacher and Southern Regional Manager of the Ministry of Youth Development, Daisy is passionate about connecting talanoa across sectors in her mahi. especially anything that involves the worlds of rangatahi.