Menu

The Future of Māori Workforce Development in Te Tai Tokerau

Te Ōhanga Mauri: Drivers of the Māori economy in Te Tai Tokerau

June 2023

He Mihimihi

Whakatauira koe i ngā wai tāpokopoko o Tangaroa

Kia purea e ngā hau a Tāwhirimātea

Kia rongo i te hā o Tāne Māhuta

Kia kaukau hoki i roto i te kororangi o ngā tini whetū o te rangi

Kia puta ki te ao mārama

Tihei Mauri Ora

Tēnā tātou i ō tātou mate tuatini e tere nei i ngāia taiheke o ngā marae maha puta noa te motu e kore rawa e oti.

Ka whai whakaaro ki ngā unuhanga taniwhamaha o te motu. Tāwhati atu ra ki te ākau o te tini o te mano, ki te Pūtahitanga o Rehua.

Tēnā tātou, ngā waihotanga iho, e pīkau nei i ngā tini kaupapa kei te mata o te whenua.

Ka whakatūwherahia te papa kōrero ki tētahi rerenga i puta mai i tētahi kaupapa i te mātauranga Māori.

Nā reira, tōia mai, kūmea mai ō mōhiotanga, ō hiahia, ō wawata, ō matakutanga anō hoki ki tēnei wānanga anō hoki te pūtanga mai o te Kāhui Ahumahi.

E tika ana kia mihia ki a koutou Ngāti Rehia te hau kāinga hei manaaki, hei awhi mā tātou. He hokinga mahara, he kitenga kanohi, he koanga ngākau kua hua mai i te iwi, mō te iwi, e ai ki te iwi.

E rere nei ko te kupu whakamihia, ko te kupu whakarangatira ki a koutou kua tae mai o ia marae, o ia hapū i whakakotahi mai i raro i te mahau o te kaupapa hei oranga ki ngā uri o ngā maunga whakahī, ngā uri whakatipu o ngā moana me ngā awa tapu o te motu. Huri āwhio i ngā tōpito o te ao tūroa.

Ngā mihi kau ake ana,

Tēnā koutou

Turi Ngatai, Chair Kāhui Ahumahi

Ngāi te Rangi, Ngāti Ranginui, MNZM

Download resources

 

Te Kāhui Ahumahi